اسلینگ سیم بکسل چگونه تولید میشود

اسلینگ سیم بکسل

اسلینگ سیم بکسل چگونه تولید میشود

اسلینگ های سیم بکسل یکی از ادوات بسیار کار آمد در لیفتینگ محسوب میشوند که بصورت تک شاخه، دو شاخه، سه شاخه و 4 شاخه مورد استفاده قرار می گیرند. استاندارد تولید اسلینگ سیم بکسل نه تنها شامل استاندارد های تولید خود سیم بکسل بوده بلکه دارای موارد تست سخت تر و دقیق تری می باشد. از این رو قیمت سیم بکسل پس از تولید اسلینگ بسیار بالاتر از قیمت خود سیم بکسل در همان طول می باشد. اسلینگ های سیم بکلی هم بصورت پرسی با گوشواره و بدون گوشواره و هم بصورت گیس بافت با باز کردن استرند ها در طول مشخص در انتهای سیم بکسل و عبور دادن استرند ها طبق الگویی مشخص و استاندارد از میان هم صورت می پذیرد که در نهایت یه اسلینگ سیم بکسل را بوجود می آورد. اسلینگ های سوکتی سیم بکسل نیز نوع دیگری از اسلینگ هستند که کارایی های خاص خود را دارند. در تولید اسلینگ سیم بکسل میزان دقت و استاندارد های تولید به اندازه ای بالا می باشد که در مرحله تست اسلینگ که با قرار دادن آن بین دو فک متحرک در دستگاه تست کشش در صورتی که اسلینگ دچار پارگی شود در قسمت میانی سیم بکسل بوده و در قسمت های ابتدا و انتهای پرس مشکلی پیش نمی آید. بطور معمول برای بالا بودن امنیت استفاده از اسلینگ ضریب امنیتی بالایی برای آن در نظر گرفته میشود بدان معنا که اسلینگ های سیم بکسل تحت نیروی کششی بسیار بالاتری از حداکثر توان کششی خود حتی تا چند برابر بالاتر مورد تست قرار می گیرند.