تنسایل سیم بکسل فولادی و استیل

سیم بکسل

تنسایل سیم بکسل فولادی و استیل

بطور کلی سیم بکسل های فولادی حتی در گرید های پایین فولاد نیز تنسایلی بالاتر از سیم بکسل استیل دارند. تنسایل بالاتر نشان از مقاومت کششی بالاتر سیم بکسل در ناحیه الاستیک دارد. منظور از ناحیه الاستیک ناحیه ای است که در اثر اعمال بار کششی سیم بکسل تغییر طول می دهد اما با بر داشتن بار به طول اولیه خود باز می گردد. این مفهوم در مقابل ناحیه پلاستیک قرار می گیرد که تغییر طول سیم بکسل حتی با حذف بار خارجی نیز تا اندازه ای باقی می ماند. سیم بکسل استیل موجود در بازار تنسایلی معادل 1570 مگاپاسکال دارند. حال آنکه سیم بکسل های فولادی استاندارد نمی بایست تنسایلی کمتر از 1660 داشته باشند. با بالا رفتن کیفیت فولاد بکار رفته در ساختار سیم بکسل ها تنسایل آنها نیز بالا رفته و به 1770 و حتی بالاتر یعنی 1960 نیز می رسد. از آنجا که تنها مقاومت کششی معیار انتخاب سیم بکسل نمی باشد بلکه مقاومت در شرایط محیطی مختلف بالاخص در برابر زنگ زدگی نیز معیار مهمی محسوب میشود در برخی شرایط انتخاب سیم بکسل استیل انتخاب مناسب تری با وجود تنسایل پایین تر محسوب میشود و خرید سیم بکسل استیل منطقی تر خواهد بود.