جرثقیل سقفی برای سقف های کم ارتفاع

جرثقیل سقفی برای سقف های کم ارتفاع

با وجود مزایای متعددی که جرثقیل های سقفی نسبت به دیگر ابزار آلات لیفتینگ مانند لیفتراک ها دارند یکی از معایب آنها قابلیت استفاده و یا عدم استفاده از آنها در محیط هایی با ارتفاع کم می باشد. از آنجا که ارتفاع لیفتینگ زنجیر جرثقیل برقی و دستی 3 و 6 متر می باشد و خود جرثقیل نیز چه اتصال آن به سقف از طریق قلاب صورت گیرد چه از طریق ترولی ارتفاع نهایی آن نسبتا زیاد شده و در مجموع ارتفاع قلاب به سقف، بلوک به قلاب و بار به بلوک را شامل میشود. برخی از برند های تولید کننده جرثقیل سقفی مانند کیتو با ارائه مدل هایی از جرثقیل دستی و برقی که در آن بلوک جرثقیل نه در امتداد عمودی بلکه در راستای افقی با ترولی و یا قلاب قرار میگیرد به کاهش ارتفاع نهایی جرثقیل و استفاده بهینه تر برای سقف های ارتفاع کوتاه پرداخته اند. این نوآوری هم برای جرثقیل های دستی و هم جرثقیل های برقی کیتو اعمال شده است. برند های معتبر دیگر نیز بصورت محدود تر به این نو آوری رویکردی داشته اند اما گستردگی جرثقیل های کیتو در این زمینه بیشتر می باشد.