مزایای استفاده از جرثقیل سقفی

مزایای استفاده از جرثقیل سقفی

جرثقیل های سقفی که در محیط های کارگاهی و کارخانه ای استفاده میشوند دارای مزایا و معایبی هستند. جایگزین استفاده از جرثقیل سقفی لیفتراک ها می باشند که آنها نیز دارای مزایا و معایب مربوط به خود هستند. لیفتراک ها نیاز به فضای حرکتی بسیار زیادی هستند که از معایب آنها محسوب میشود چرا که فضا در محیط های کارگاهی و کارخانه ای از اولویت ویژه ای برخوردار است. از طرفی با توجه به نیروی محرک آنها که سوختهای فسیلی می باشد نه تنها بصورت دوره ای نیاز به سوخت گیری دارند بلکه با حرکت در محیط کار آلودگی های ناشی از سوخت را نیز بوجود می آورند. جرثقیل های برقی از الکتریسیته به عنوان منبع تغذیه استفاده می کنند که آلودگی ندارد اما دسترسی به این برق بالاخص برق 3 فاز محدودیت هایی دارد که از معیب جرثقیل برقی محسوب میشود. مشکلی که در مورد جرثقیل های دستی صدق نمی کند چرا که جرثقیل دستی نیازی به نیروی محرک خارجی جز نیروی انسانی ندارد اما سرعت آن نیز نسبتا پایین می باشد که از معایب جرثقیل های دستی محسوب میشود. علاوه بر این جرثقیل های سقفی نیاز به سقف و سازه های ریلی سقفی هستند که از معایب دیگر آنها محسوب میشود در حالی که لیفتراک ها قدرت مانور بیشتری داشته و در محیط های بدون سقف نیز کار می کنند.