جرثقیل

جرثقیل های سقفی که در محیط های کارگاهی و کارخانه ای استفاده میشوند دارای مزایا و معایبی هستند. جایگزین استفاده از جرثقیل سقفی لیفتراک ها می باشند که آنها نیز دارای مزایا و معایب مربوط به خود هستند. لیفتراک ها نیاز به فضای حرکتی بسیار...