تسمه دوسر قلاب تک لا

تسمه دوسر قلاب تک لا

تسمه دوسر قلاب تک لا

Webbing
width(mm)
Colour coded
according to
EN1492-1
Working load limited with 1 webbing sling(kgs)
Working load limited with 2 webbing sling(kgs)
Straight
lift
Choked
lift
β
Straight lift
up to 45º
ºChoked lift
up to 45º
45º~60ºStraight
lift 45º~60º
45º~60ºChoked
lift  45º~60º
0º-7º
7º-45º
45º-60º
1.0
0.8
2.0
1.4
1.0
1.4
1.12
1.0
0.8
25
WLL1T
1.000
8.000
2.000
1.400
1.000
1.400
1.120
1.000
8.000
50
WLL2T
2.000
1.600
4.000
2.800
2.000
2.800
2.240
2.000
1.600
75
WLL3T
3.000
2.400
6.000
4.200
3.000
4.200
3.360
3.000
2.400
100
WLL4T
4.000
3.200
8.000
5.600
4.000
5.600
4.480
4.000
3.200
125
WLL5T
5.000
4.000
10.000
7.000
5.000
7.000
5.600
5.000
4.000
150
WLL6T
6.000
4.800
12.000
84.000
6.000
8.400
6.720
6.000
4.800
200
WLL8T
8.000
6.400
16.000
11.200
8.000
11.200
8.960
8.000
6.400
250
WLL10T
10.000
8.000
20.000
14.000
10.000
14.000
11.200
10.000
8.000

محصولات مربوط به کدام کشور است؟

Answer: عمده ی محصولات این بازرگانی از کشور های چین، کره، آلمان، اوکراین بوده و همگی از معتبرترین کارخانه جات و دارای گواهینامه ی کنترل کیفیت می باشد

آیا شرکت هاردوایر خود مسئولیت ارسال محصولات را برعهده می گیرد؟

Answer: در صورتی که مشتری خود نحوه ی ارسال محصولات و باربری مربوطه را تعیین نماید کلیه مسئولیت های مربوط به محصول مورد نظر متوجه شخص مشتری میباشد و در صورت توافق با بارزگانی جهت تعیین نحوه ی ارسال و باربری عامل مدیریت بازرگانی کلیه مسئولیتها و خسارات را برعهده می گیرد

مدت زمان ارسال و ارائه محصول مورد نظر چقدر می باشد؟

Answer: به دلیل اینکه عمده ی واردات این بازرگانی محصول سیم بکسل میباشد لذا تقریباً تمامی سیم بکسل ها همیشه در انبار این بازرگانی موجود است لذا ارسال کالا بصورت فوری صورت می پذیرد برای تمامی محصولات در همه ی کتگوری ها بصورت فوری می باشد در صورتیکه بعضی اقلام در انبار این بازرگانی موجودی صفر رسیده باشدمدت زمان تحویل حداکثر یک هفته میباشد

خدمات پس از فروش محصولات چگونه است

Answer: خدمات پس از فروش این بازرگانی در مورد محصولات محتلف متفاوت است بعنوان مثال در مورد جرثقیل های برقی و دستی این بازرگانی مدت یکسال گارانتی و مدت 5 سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد

تسمه دوسر قلاب تک لا