زنجیر صنعتی

زنجیر صنعتی

زنجیر صنعتی.

ISO

 

 

Deling  Ruller diameter width between inner plates being pin body diametr china path depth inner plate depth transverse pitch ultimate tensile strength weight per meter
P d1 (max) b1 (max) d2 (max) h1 (max) h2 (max) Pt Q (min.) q
mm in mm mm mm mm mm mm kN kg/m
06B-1

06B-2

06B-3

 

9,525

 

 

3/8"

 

 

6,35

 

 

5,72

 

 

3,28

13,5

23,8

34

 

8,26

 

10,24

8,9

16,9

24,9

0,4

0,8

1,2

08B-1

08B2

08B3

 

12,7

 

 

1/2"

 

 

8,51

 

 

7,75

 

4,45

17

31

44,9

 

11,81

 

13,92

17,8

31,8

44,5

0,7

1,4

2,1

10B-1

10B-2

10B-3

 

15,875

 

 

5/8"

 

10,16

 

 

9,65

 

5,08

19,6

36,2

52,8

 

14,73

 

16,59

22,2

44,5

66,7

1

1,9

2,8

12B-1

12B-2

12B-3

 

19,05

 

 

3/4"

 

 

12,07

 

11,68

 

5,72

22,7

42,2

61,7

 

16,13

 

19,46

28,9

57,8

86,7

1,2

2,4

3,5

16B-1

16B-2

16B-3

 

25,4

 

 

1"

 

 

15,88

 

17,02

 

8,28

36,1

68

99,9

 

21,08

 

31,88

60

106

160

2,7

5,4

8,2

20B-1

20B-2

20B-3

 

31,75

 

 

1-1/4"

 

 

19,05

 

19,56

 

10,19

43,2

79,7

116,1

 

26,42

 

36,45

95

170

250

3,7

7,2

10,9

24B-1

24B-2

24B-3

 

38,1

 

 

1-1/2"

 

 

25,4

 

25,4

 

14,63

53,4

101,8

150,4

 

33,4

 

48,36

160

280

425

7,1

13,4

20,1

28B-1

28B-2

28B-3

 

44,45

 

 

1-3/4"

 

 

27,94

 

30,99

 

15,9

65,1

124,7

184,3

 

37,06

 

59,56

200

360

530

8,5

16,6

24,9

32B-1

32B-2

32B-3

 

50,8

 

 

2"

 

 

29,21

 

30,99

 

17,81

67,4

126

184,5

 

42,29

 

58,55

250

450

670

10,3

21

31,56

40B-1

40B-2

40B-3

 

63,5

 

 

2,50"

 

 

39,37

 

38,1

 

22,89

82,6

154,9

227,2

 

52,96

 

72,29

355

630

950

16,4

32

48,1

56B-1

56B-2

 

88,9

 

3-1/2"

 

53,96

 

53,34

 

34,32

14,6

221,2

 

77,85

 

106,6

850

1600

35

70

محصولات مربوط به کدام کشور است؟

Answer: عمده ی محصولات این بازرگانی از کشور های چین، کره، آلمان، اوکراین بوده و همگی از معتبرترین کارخانه جات و دارای گواهینامه ی کنترل کیفیت می باشد

آیا شرکت هاردوایر خود مسئولیت ارسال محصولات را برعهده می گیرد؟

Answer: در صورتی که مشتری خود نحوه ی ارسال محصولات و باربری مربوطه را تعیین نماید کلیه مسئولیت های مربوط به محصول مورد نظر متوجه شخص مشتری میباشد و در صورت توافق با بارزگانی جهت تعیین نحوه ی ارسال و باربری عامل مدیریت بازرگانی کلیه مسئولیتها و خسارات را برعهده می گیرد

مدت زمان ارسال و ارائه محصول مورد نظر چقدر می باشد؟

Answer: به دلیل اینکه عمده ی واردات این بازرگانی محصول سیم بکسل میباشد لذا تقریباً تمامی سیم بکسل ها همیشه در انبار این بازرگانی موجود است لذا ارسال کالا بصورت فوری صورت می پذیرد برای تمامی محصولات در همه ی کتگوری ها بصورت فوری می باشد در صورتیکه بعضی اقلام در انبار این بازرگانی موجودی صفر رسیده باشدمدت زمان تحویل حداکثر یک هفته میباشد

خدمات پس از فروش محصولات چگونه است

Answer: خدمات پس از فروش این بازرگانی در مورد محصولات محتلف متفاوت است بعنوان مثال در مورد جرثقیل های برقی و دستی این بازرگانی مدت یکسال گارانتی و مدت 5 سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد

زنجیر صنعتی

شناسه محصول: P876-ST-23 دسته: , , برچسب: