مهارکش forjed eye & hook

مهارکش forjed eye & hook

مهارکش چپ گرد، راست گرد forjed eye & hook از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
کروزبی – چینی

Thread Diameter & Take Up (mm) HG-225 Stock No. Working Load Limit (t)* Weight Each (kg) Dimensions (mm)
A D E Closed F J Open K Closed M Open N Closed R S X Closed BB
†6.35x102 1030636 .18 .14 6.35 11.2 42.3 32.3 296 195 312 211 20.6 8.64 44.6 103
†7.94x114 1030654 .32 .23 7.94 12.7 50.7 38.1 343 229 363 248 24.1 11.2 55.8 116
†9.53x152 1030672 .45 .36 9.53 14.2 57.8 44.7 434 282 458 306 28.7 13.5 62.9 155
12.7x152 1030690 .68 .82 12.7 16.5 89.7 57.9 497 345 528 376 35.8 18.0 90.4 153
12.7x305 1030734 .68 1.22 12.7 16.5 89.2 57.9 809 504 840 535 35.8 18.0 89.9 314
15.9x152 1030752 1.02 1.35 15.9 22.9 108 71.4 536 384 574 422 45.7 22.4 110 153
15.9x305 1030798 1.02 1.97 15.9 22.9 107 71.4 850 545 888 583 45.7 22.4 110 315
19.1x152 1030814 1.36 1.91 19.1 24.9 129 84.6 574 422 621 469 53.1 25.4 130 156
19.1x305 1030850 1.36 2.96 19.1 24.9 128 84.6 889 584 936 631 53.1 25.4 129 320
19.1x457 1030878 1.36 3.74 19.1 24.9 129 84.6 1194 737 1241 784 53.1 25.4 130 471
22.2x305 1030896 1.81 4.24 22.2 28.7 148 96.0 917 612 971 666 60.5 31.8 147 309
25.4x305 1030958 2.27 6.29 25.4 31.8 167 108 956 652 1018 713 76.2 36.3 165 309

محصولات مربوط به کدام کشور است؟

Answer: عمده ی محصولات این بازرگانی از کشور های چین، کره، آلمان، اوکراین بوده و همگی از معتبرترین کارخانه جات و دارای گواهینامه ی کنترل کیفیت می باشد

آیا شرکت هاردوایر خود مسئولیت ارسال محصولات را برعهده می گیرد؟

Answer: در صورتی که مشتری خود نحوه ی ارسال محصولات و باربری مربوطه را تعیین نماید کلیه مسئولیت های مربوط به محصول مورد نظر متوجه شخص مشتری میباشد و در صورت توافق با بارزگانی جهت تعیین نحوه ی ارسال و باربری عامل مدیریت بازرگانی کلیه مسئولیتها و خسارات را برعهده می گیرد

مدت زمان ارسال و ارائه محصول مورد نظر چقدر می باشد؟

Answer: به دلیل اینکه عمده ی واردات این بازرگانی محصول سیم بکسل میباشد لذا تقریباً تمامی سیم بکسل ها همیشه در انبار این بازرگانی موجود است لذا ارسال کالا بصورت فوری صورت می پذیرد برای تمامی محصولات در همه ی کتگوری ها بصورت فوری می باشد در صورتیکه بعضی اقلام در انبار این بازرگانی موجودی صفر رسیده باشدمدت زمان تحویل حداکثر یک هفته میباشد

خدمات پس از فروش محصولات چگونه است

Answer: خدمات پس از فروش این بازرگانی در مورد محصولات محتلف متفاوت است بعنوان مثال در مورد جرثقیل های برقی و دستی این بازرگانی مدت یکسال گارانتی و مدت 5 سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد

مهارکش چپ گرد، راست گرد forjed eye & hook از ادوات اتصال و جابه جایی کالا می باشد.
کروزبی آمریکایی و چینی