هرز گرد جانسون آمریکایی

هرز گرد جانسون آمریکایی

هرز گرد جانسون آمریکایی
کروزبی آمریکایی و چینی

Metric Table

Swivel No. S-6 Stock No. Working Load Limit (t)* Wire Rope Size (mm) Weight Each (kg) Dimensions (mm)
E F G L M P Q R S T V
3-S-6 297066 3 13 4.23 292 123 70.0 38.9 35.8 36.6 19.1 26.2 28.4 31.8 28.4
5-S-6 297262 5 16 6.46 332 160 76.0 49.3 42.9 46.0 25.4 32.5 31.8 31.8 36.6
8-S-6 297468 8-1/2 19 14.5 408 192 102 62.5 56.5 57.0 31.8 35.8 41.1 38.1 41.1
10-S-6 297663 10 22 20.6 486 212 114 66.0 61.0 66.0 42.9 42.9 70.0 47.8 49.3
15-S-6 297869 15 26 28.6 540 263 127 71.5 81.0 76.0 49.3 51.5 70.0 54.0 60.5
25-S-6 298163 25 - 61 699 346 152 87.5 92.0 93.0 57.0 58.5 98.5 60.5 76.0
35-S-6 298261 35 - 98 780 357 165 98.5 95.5 116 57.0 58.5 98.5 60.5 81.0
45-S-6 298369 45 - 122 907 392 178 121 108 129 63.5 64.5 102 76.0 82.5

Imperial Table

Swivel
No.
S-6
Stock No.
Working
Load
Limit
(t)*
Wire
Rope
Size
(in.)
Weight
Each
(lbs.)
Dimensions (in.)
E F G L M P Q R S T V
3-S-6 297066 3 1/2 9.32 11.50 4.84 2.75 1.53 1.41 1.44 .75 1.03 1.12 1.25 1.12
5-S-6 297262 5 5/8 14.24 13.09 6.28 3.00 1.94 1.69 1.81 1.00 1.28 1.25 1.25 1.44
8-S-6 297468 8-1/2 3/4 32.00 16.07 7.54 4.00 2.46 2.22 2.25 1.25 1.41 1.62 1.50 1.62
10-S-6 297663 10 7/8 42.50 19.12 8.34 4.50 2.59 2.41 2.59 1.69 1.69 2.75 1.88 1.94
15-S-6 297869 15 1 63.00 21.24 10.34 5.00 2.81 3.19 3.00 1.94 2.03 2.75 2.12 2.38
25-S-6 298163 25 - 135.00 27.53 13.62 6.00 3.44 3.62 3.66 2.25 2.31 3.88 2.38 3.00
35-S-6 298261 35 - 215.00 30.69 14.06 6.50 3.88 3.75 4.56 2.25 2.31 3.88 2.38 3.19
45-S-6 298369 45 - 270.00 35.69 15.44 7.00 4.75 4.25 5.06 2.50 2.53 4.00 3.00 3.25

محصولات مربوط به کدام کشور است؟

Answer: عمده ی محصولات این بازرگانی از کشور های چین، کره، آلمان، اوکراین بوده و همگی از معتبرترین کارخانه جات و دارای گواهینامه ی کنترل کیفیت می باشد

آیا شرکت هاردوایر خود مسئولیت ارسال محصولات را برعهده می گیرد؟

Answer: در صورتی که مشتری خود نحوه ی ارسال محصولات و باربری مربوطه را تعیین نماید کلیه مسئولیت های مربوط به محصول مورد نظر متوجه شخص مشتری میباشد و در صورت توافق با بارزگانی جهت تعیین نحوه ی ارسال و باربری عامل مدیریت بازرگانی کلیه مسئولیتها و خسارات را برعهده می گیرد

مدت زمان ارسال و ارائه محصول مورد نظر چقدر می باشد؟

Answer: به دلیل اینکه عمده ی واردات این بازرگانی محصول سیم بکسل میباشد لذا تقریباً تمامی سیم بکسل ها همیشه در انبار این بازرگانی موجود است لذا ارسال کالا بصورت فوری صورت می پذیرد برای تمامی محصولات در همه ی کتگوری ها بصورت فوری می باشد در صورتیکه بعضی اقلام در انبار این بازرگانی موجودی صفر رسیده باشدمدت زمان تحویل حداکثر یک هفته میباشد

خدمات پس از فروش محصولات چگونه است

Answer: خدمات پس از فروش این بازرگانی در مورد محصولات محتلف متفاوت است بعنوان مثال در مورد جرثقیل های برقی و دستی این بازرگانی مدت یکسال گارانتی و مدت 5 سال خدمات پس از فروش ارائه می دهد

هرز گرد جانسون آمریکایی
کروزبی آمریکایی و چینی