انواع قلاب و قرقره

درباره قلاب و قرقره در هاردوایر

قرقره ها نوعی از ماشینهای ساده میباشند که برای نگه داشتن طناب یا کابل در جهت کاهش نیروی لازم برای کشیدن یا بلند کردن بارها طراحی میشوند. جهت افزایش نیرو از قلاب قرقره های چند شیاره استفاده می شود. انواع مختلفی از قلاب قرقره ها اعم از قلاب قرقره تک شیار ، قلاب قرقره شگل خور ، قلاب سقوط آزاد و قلاب قرقره دریایی را میتوانید از شرکت بازرگانی هارد وایر تهیه نمائید.

تمامی قلابها و قرقره ها در یک نگاه