سیم بکسل در کرمان

سیم بکسل در کرمان

سیم بکسل در کرمان با توجه به وجود مراکز متعددی صنعتی بالاخص صنایع سنگین ماشین سازی، واگن سازی، ریل سازی و همچنین وجود معادن متعدد آهن دارای کاربری های مختلفی می باشد. سیم بکسل در کرمان با ساختار های مختلف با اهداف لیفتینگ اغلب 6 رشته ای و همچنین برای کاربری تاور کرین ها بصورت 189 رشته ای مورد استفاده قرار می گیرد. حفاری معادن مختلف نیز که به وفور در استان کرمان یافت می شوند نیاز به سیم بکسل در کرمان را افزایش می دهد. علاوه بر ماورد یاد شده کرمان بعنوان یک شهر مرکزی و دارای آب و هوای کویری مصرف کننده انواع سیم بکسل های فولادی گالوانیزه برای سازه های سنگین و سبک شهری نیز می باشد.