سیم بکسل پریفرم

سیم بکسل پریفرم

سیم بکسل پریفرم

وقتی صحبت از سیم بکسل پریفرم می شود، منظور چیست؟

سیم بکسل پریفرم یا از پیش-فرم داده، سیمی است که همه ی مفتول ها و استرندهایش قبل از به هم پیوستن و تشکیل سیم بکسل، شکل داده می شوند. شکل دهی در این سیم ها با ایجاد موج های سینوسی شکل در آنها انجام می شود.

برای تولید این نوع سیم بکسل، شکل دهی در تمام مراحل تولید انجام می شود: سیم ها برای تولید استرند و استرندها برای تولید سیم بکسل فرم داده می شوند.

نحوه تولید سیم بکسل پریفرم

مزایای سیم بکسل پریفرم

1- شکل دادن به سیم ها و استرندها تمایل سیم بکسل را به چرخیدن حول محور خودش کاهش می دهد. به این ترتیب مفتول ها و استرندها دیگر میل به صاف شدن و باز شدن ندارند. بنابراین، نصب و کار کردن با سیم بکسل راحت تر می شود و احتمال آسیب دیدن آن نیز کاهش می یابد.

2- انتهای این سیم بکسل ها به شکل جارو نیست و همه سیم ها و استرندها در جای خود باقی می ماند. بنابراین برای بریدن آنها به چسب زدن یا بستن دو طرف محل برش نیاز نداریم.

 

انتهای سیم بکسل پریفرم در مقایسه با انتهای سیم بکسل معمولی

 

3- مقاومت این سیم ها نسبت به خستگی (fatigue) بیشتر است. به این ترتیب عمر آنها در کاربردهایی که مستلزم خم شدن دائمی است، نسبت به سیم بکسل های معمولی بیشتر است.

4- مفتول های شکسته در سیم بکسل پریفرم خطری نخواهند داشت. در این سیم ها، مفتول های بیرونی قبل از شکسته شدن، نازک و نازک تر می شوند. زمانی که مفتول کاملا بشکند، از جای خود خارج نمی شود تا دست کارگران را زخمی کند، یا مفتول های مجاور را خم کند یا تغییر شکل دهد، یا قرقره ها و شیارها را خراش دهد یا دچار ساییدگی کند.

با این حال چون مفتول های شکسته مانند خارهای یک خارپشت به بیرون پرتاب نمی شوند، کمتر دیده می شوند. این به این معنی ست که برای اینکه شرایط واقعی سیم بکسل برآورد شود، بازرسی از سیم بکسل های پریفرم به توجه ویژه ای نیاز دارد.