پولیفت و تیفور

درباره پولیفت و تیفور در هاردوایر

پولیفت و تیفور ابزاری هستند که با نیروی کششی، عمل جا به جایی بار را انجام می دهند.
این نوع تجهیزات به همراه طناب، تسمه یا زنجیر با طول های مختلف برای جابه جایی اجسام در جهت عمودی به جهت بالا و پایین، کشیدن اشیا در یک راستای خاص و همچنین کمک برای بسته بندی های بزرگ بکار می رود.
تیفور توسط سیمون فاور در جنگ جهانی دوم اختراع شد و شاید آن زمان آقای فاور نمیدانست این ابزار در هر جایی که نیاز به حمل اجسام یا بار است کاربرد خواهد داشت.
این دستگاهها مصارف بسیار گسترده ای دارند. ساختمان سازی، پل سازی، صنایع ریلی و جاده ای، آتش نشانی و امداد و نجات، صنایع برقی و مخابرات، صنایع دریایی و کشتی سازی، جنگلداری و بسیاری مشاغل و صنایع دیگر که با تجهیزات سنگین سر و کار دارند از این دستگاهها برای انتقال این تجهیزات استفاده می کنند. تیفور و پولیفت می توانند بار را به سمت بالا، پایین و به اطراف با زوایای مختلف حرکت داده و جا به جا نمایند.
تیفورها در دو نوع دستی و بادی، و پولیفت ها در دو نوع سیم بکسلی و زنجیری در شرکت بازرگانی هارد وایر موجود می باشند .

تمامی پولیفت و تیفورها در یک نگاه