ریل زنجیری

  • ریل زنجیری

    از جرثقیل دستی می توان برای جابه جایی بارهای سنگین در جهت عمودی استفاده کرد. اما اگر بخواهیم بار را در جهت افقی جابه جا کنیم باید جرثقیل را به ترولی یا ریل حرکتی متصل کنیم. ترولی زنجیری به کمک یک زنجیر در طول ریل (تیرآهن) حرکت می کند. کشیدن زنجیر در جهت عمودی، ترولی را در راستای ریل و در جهت افقی جابه جا می کند.

    ریل زنجیری توسط یک فلکه و زنجیر جابه جا می شود. با کشیدن زنجیر، فلکه می چرخد و چرخ های ریل را با خود می چرخاند، در نتیجه ریل حرکت می کند.

    شناسه محصول: P876-ST-61 دسته: , ,