انواع سوکت و وایر لاک

درباره سوکتهاو وایرلاکها درهاردوایر

روش های مختلفی برای بستن انتهای سیم بکسل ها وجود دارد که متداول ترین آنها استفاده از سوکتها ، سر بکسل و گُوِه است . انواع مختلف سوکتها در گروههای سوکتهای باز ، سوکتهای بسته ، سوکتهای گوه ای و swaging socket دسته بندی میشوند که همه آنها در بازرگانی هاردوایر موجود میباشند.
برای ثابت کردن سیم بکسلها درون سوکتها از wirelock استفاده میشود.
امروزه بیشتر سر سیم بکسل ها از نوع گوه ای است دلیل استفاده از این نوع ، نصب ساده تر و تعویض آسان در هنگام تعمیرات است .
مهمترین دلیل استفاده از فنر در سر سیم بکسل ها متعادل کردن کشش در سیم بکسل ها میباشد .
عدم کشش مساوی در سیم بکسل ها باعث سائیدگی نامتعادل در شیارها و تفاوت در قطر سیم بکسل ها میگردد که باعث سرخوردگی سیم بکسل ها روی فلکه های کششی میشود .

تمامی سوکتها و وایر لاکها در یک نگاه