انواع ریل

درباره ریلها در هاردوایر

ترولی یا ریل وسیله ای ست برای به حرکت در آوردن بار آویزان شده به آن روی میله هایی که در انبار کارخانه ها و سوله ها در نزدیکی سقف تعبیه شده است.
ترولی یا ریل در انواع مختلفی از قبیل دستی ، زنجیری ، برقی و ثابت طبقه بندی میشود که تمامی آنها را میتوانید از بازرگانی هارد وایر تهیه نمایید.

تمامی ریلها در یک نگاه