انواع اسلینگ

درباره اسلینگها در هاردوایر

اسلینگ یا تسمه نوعی حلقه ارتباطی بین جرثقیلها و بالابرها می باشد که به کمک آنها جابجایی بار توسط جرثقیلها صورت میگیرد.
شما میتوانید انواع مختلف اسلینگها اعم از زنجیری یا سیم بکسلی را از شرکت هارد وایر تهیه نمایید.
اسلینگهای زنجیری و بکسلی در تیپهای مختلف و با متراژ و تناژ مختلف تولید میشوند ؛ بنابراین در هنگام انتخاب نوع اسلینگ حتماً به اندازه بار، شکل بار، وزن بار، دما، میزان حساسیت مواد مورد جابجایی و محیطی که بار در آن جابجا می شود دقت کنید .

تمامی اسلینگها در یک نگاه