انواع قلاب و قرقره

درباره قلاب و قرقره در هاردوایر

از قلاب قرقره برای جا به جا کردن بارهای بسیار سنگین و افزایش ظرفیت وینچ ها و بالابرها استفاده می شود.

 

قلاب قرقره ها برای جا به جا کردن بار در فواصل کوتاه بهترین هستند. در فاصله های کوتاه، کابل وینچ یا بالابر به حد کافی باز نمی شود و این امر ظرفیت جا به جایی بار را کاهش می دهد. قلاب قرقره با تغییر مسیر باعث باز شدن بیشترِ کابل می شود و بنابراین تا حد بسیار زیادی قدرت و سرعت جا به جایی را افزایش می دهد.

 

به کمک یک قلاب قرقره با کیفیت می توان ظرفیت وینچ یا بالابر را تا دو برابر افزایش داد.

 

انواع مختلف قلاب قرقره اعم از قلاب قرقره تک شیار، قلاب قرقره شگل خور ، قلاب سقوط آزاد و قلاب قرقره دریایی را میتوانید از شرکت بازرگانی هارد وایر تهیه نمائید.

تمامی قلابها و قرقره ها در یک نگاه